Jdi na obsah Jdi na menu
 


Navěky nemocný (Forever ill) 

Tělo stěží v noci ulehá, oči sledují ústa matky

S radostí sledují její pohyby

Tělo jako schránka něčeho nepochopitelného

Tělo jako úkryt něčeho zlého.

 

Krátkodobě soustředivý,pokyny nechápe

Vyjadřuje se jednoslovně, až v holých větách

V sedmi letech nedosahuje tří let mentálního věku

neobratný, s radostí poškozuje věci.

 

Dítě s nevyrovnaným výkonem

Musí, zdůrazňuji musí, být v kolektivu

Naučí se žít s lidmi?

Naučí se použít pár základních slov?

 

Dle matky pokročil v řeči

Je více samostatný , ale stále neaktivní

Zvládl týdenní pobyt mimo domov s otcem

Zlepšil se v sebeobsluze

 

 

Dcera ticha (Daughter of silence)

Snažila se vydržet

Tvé tváře políbit

Jen pár chvil z tvého života si užít

A pak může, může zemřít

 

Její matka neřekla nic

Jen pohled na dceru upřít

Slabá, tak příliš slabá

Krásné dítě přivést na svět

A pak muset, muset zemřít

 

Kéž by ten pohled vynahradil vše

Byla tak slabá, pár slov ti říct

Smrt je snad spravedlivá

Ale proč nemohla její dceru oslovit ?

 

JSI DCERA TICHA , DÍTĚ VRŽENÉ DO SMUTKU

JSI DCERA TICHA, DÍTĚ VRŽENÉ V ŽAL

 

 

Zpověď mrtvých úst (Confession of dead mouth)

Sleduj jejich pohyby , poznej co chtějí ti říct

Vypovědět svědectví něčeho , co je pro někoho zbytečné

Slyš jejím vyprávěním, co jen chtějí ti vlastně říct

Poslouchej jak moc se snaží, ty holé věty dokončit

 

Tvé vnitřní já leží před tebou

Je mrtvé ale stále s tebou mluví

Tvá duše se chvěje nedočkavostí

Tak moc tě ta ztráta bolí

 

Přicházíš blíže k svému osudu, jak moc pro tebe znamenal

Bezvládný teď před tebou leží, vzdaluje se, utíká ti

Přes prsty protéká k tvým nejtěžším mukám

 

Chceš znovu mít to stvoření ve vlastních rukou

Cítit vůni jeho hebkých vlasů

Teď chceš jít s ním do říše mrtvých

Poznat dříve sled dnů dalších

 

 

Němý výkřik (Dumb clamour)

Do temnoty proniká paprsek

Oslňujícího světla

Snaží se umrtvit to

co jednou mohlo být člověkem

 

-Smrt před narozením-

Teď se snaží uniknout

To co jednou mohlo být člověkem

Však není kam..

Místo zrození stává se pastí smrti

Nevyřknutá touha po životě zaniká s výkřikem

 

Ref. Němý výkřik – nevyřknutá touha po životě

 Němý výkřik – v těle sobce

 Němý výkřik – touha po životě

   Němý výkřik

 

Miliony počatých chtíčem

Zahynou v rukou těch

Co mají dávat život

A umírají před narozením

A umírají před narozením

 

 

Království se otvírá (Kingdom is opening)

Vítej v kruhu nás vyvolených

Věříme v krev, věříme v sebe

V kruhu obklopení ohněm

Věříme v příchod, v království jenž otevře se

 

Když se království otvírá

Buďme blízcí všem našim srdcím

Ty budeš náš tělem bude to snazší

Království otvírá se

Pojď s námi věřit v nesmrtelnou duši

 

Stojíme na prahu brány pekel,stojíme se skelnými pohledy

S líbeznou hudbou v našich uších čekáme na něho

My čekáme na jeho příchod, tak dlouho avizovaný

Dočkáme.li se, v což pevně věříme, to jen vyšší moc ví…

 

O pane odpověz nám, jsme snad nedočkaví

Kolik obětí si žádá tvé všemohoucí ego

O pane naznač nám jen pouhou maličkostí

Kolik si jich přeješ nebo jsi již sytý?

 

O pane odpověz nám, jsi stále hladový….

 

 

Duševní světlo ( Mental light)

Hledám naději uprostřed zoufalství

Hledá ty posli božího pokoje

Prý „velký zástup“ lidem pomáhá

Nacházím duševní tmu….

 

Sypat sůl do čerstvých ran, vytvářet náboženský teror

Dělat bolest i tam kde to nejvíc bolí

Poslouchat němému kázání vašeho boha

to do vaší víry nepatří náboženské kurvy?

 

Ref. Chcípni náboženská kurvo!- Budu tvým zrádným stínem

 Chcípni náboženská kurvo!- Budu zlé zákoutí tvé duše

 Chcípni náboženská kurvo!- Budu tvá tíživá myšlenka

Slyš slova jenž mají smysl – jsem váš bohovrah….

 

Dětská ruka vztažená k bohu

Poselství volá jménem jehovova

Dětská ústa znají jen tyto slova

Křičí strážná věž nás volá

 

 

Hnízdo červů (Nest of worms)

Rozhlédl jsem se a co slyším

Davy lidí co předstírají vstřícnost

Sledují váš svět a co vidím

Hnízdo zmítajících se červů

 

Jste úzcí, ale stále nenažraní

Vždy propadnete skrz síta

Budete nás stále sát, budete uhlodávat

Z naší trpělivosti, v našich svědomích?

 

Chtěli jste nás, zde nás máte

Co s tím nyní uděláte?

Proč před námi utíkáte

Snažte se nás chápat, být na našem místě není lehké

Byli by jste stejní, ne-li horší

Jsme vaši páni, hlodající červi ve vašich duších,

A ty duše jsou tuze křehké….

 

Nevidíte jak moc se snažíme

-lidskost smí spočinout v pokoji-

pro vaše dobro bojujeme jako lvi

-ale vše není věčné-

vždy je těžké vám to ukázat

-vypadáme hluší,slepí-

někdy je těžké vám říct neúspěch

-na příležitost vás zničit budeme čekat-

je těžké být bez přátel, být jen červi,

červi v hnízdě bez úcty …

 

 

Pláč němých klaunů (Crying of dumb clowns)

Radosti navenek oplývají

Působí velkou vnitřní silou

Do nitra křehkých duší zasahují

Ty veselé,zhoubné, bolavé

Výkřiky, smích kamarádů

 

Poslové němého světa

Vyslaní snad v nepravý čas

Zamčení uprostřed vlastního nitra

 

Slyším pláč, ač dobře uschovaný

Těch dětí, jimž život nedal hlas

Umí si hrát, umí zneužívat

Tak jak jiní, slabosti těch ostatních?

 

Učí se znát svoji řeč

Jako klauni jiným dětem připadají

A pak s hrůzou náhle shledávají

Jak umí být jen pár roků starý člověk krutý

 -PROČ-
počítadlo návštěv na této stránce (caunter of visits on this page)